Lotta

"Kollaasimainen kuvitustekniikkani yhdistelee luontevasti vapaasti kynällä piirrettyä viivaa ja digitaalisen käsittelyn mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Olen työskennellyt kuvittajana ja graafikkona useita vuosia kuvittaen ja taittaen opintomateriaaleja sekä painojulkaisuja."


Graafikko/grafiker, kuvittaja/illustratör: 2013-
Koulutus/utbildning: Svenska Yrkesinstitutet, Bildkonst, Nykarleby, FIN